Product
Dw Fa

درباره ما

مجموعه طهران پارت در تاریخ 1353 تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه تهیه، تولید، توزیع و بازسازی قطعات خودروهای آمریکایی با مدیریت آقای حسن سلمانی آغاز کرده است. آقای سلمانی فعالیت خود را با کار فردی شروع کردند و سپس با گذشت زمان با اعمال تغییرات لازم اقدام به گسترش فعالیت ها و افزایش نیروی انسانی مجموعه خود کردند.